“Ik ben niet langer van mijzelf, maar van U,
doe met mij wat U wilt.
Zet mij aan het werk, laat mij lijden.
Gebruik mij in Uw dienst of zet mij apart voor U.
Laat mij vol zijn, laat mij leeg zijn.
Laat mij alles hebben, laat mij niets hebben.
Ik geef alles uit vrije wil en van harte over aan U,
doe ermee wat U wilt.
En nu, glorierijke en heilige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest,
U bent van mij en ik van U. Het zij zo.
En nu dit verbond op aarde gesloten is,
Laat het bevestigd zijn in de hemel.
Amen.”
– Een gebed van John Wesley[1]

 

Wie mij een beetje kent komt al gauw tot de ontdekking hoe belangrijk het geloof voor mij is. En het verbaast ook eigenlijk niemand wanneer ik vertel dat ik theologie studeer. Maar wanneer ik dan begin over Godsdienst Pastoraal Werk fronsen menige wenkbrauwen zich. Ik ga je proberen mee te nemen in mijn eigen ontdekkingstocht. En ik hoop dat je daarna snapt waarom ik de keuze heb gemaakt voor deze opleiding en wat de opleiding überhaupt inhoudt.

 

Voor mij betekent de opleiding toewijding. Toewijding, als een antwoord op Gods roepstem. Zoals het bovenstaande gebed van de Engelse theoloog John Wesley ook zegt: “Ik ben niet langer van mijzelf, maar van U, doe met mij wat U wilt.” Te lang ben ik zelf bezig geweest om mijn route uit te stippelen en Gods subtiele aanwijzingen te negeren.

 

Met enige regelmaat ga ik voor binnen diverse kerken. Hierin ligt mijn passie, in het verkondigen van Gods Woord doormiddel van praktische boodschappen. In de kerk van vandaag is een groeiende honger naar preken die spreken. Preken die betekenis hebben voor het dagelijks leven. Onze maatschappij is een consumptiemaatschappij en die tendens zie ik ook terug in de kerk. Alleen is de kerk hier vaak nog niet op ingesteld. Te veel is de kerk nog bezig met oppervlakkigheden, terwijl de wereld van vandaag een heldere en toegespitste boodschap nodig heeft. We bereiken de mensen niet door ze te overspoelen met ons uitgebreide theologische jargon. De hedendaagse oren zijn daar doof voor. Mensen moeten bereikt worden door daden en praktische woorden. Voor mij ligt hier ook een belangrijk verschil tussen hbo theologie en universitaire theologie. De hbo theoloog is praktisch ingesteld en houdt zich bezig met hoe hij de ander kan helpen in woord en daad. De taak van de universitaire theoloog is veel meer toegespitst op het onderzoeken en beantwoorden van moeilijke vraagstukken. En mochten er geen vraagstukken zijn, dan kan de universitaire theoloog het tot zijn missie maken om er één te maken.

 

Het is denk ik goed om te vermelden dat ik absoluut niet tegen de universitaire theoloog ben. Beiden zijn nodig. Maar ik ben wel van mening dat de hbo theoloog meer en meer een positie moet krijgen binnen de kerk. Binnen de kerk is de waardering voor de hbo theoloog vaak lager dan voor de universitaire theoloog. Het is mijn visie dat ze beiden in de kerk, schouder aan schouder, zouden moeten staan.

 

Ik hoop in deze studie verdieping te vinden. Verdieping van mijn geloofsleven, maar ook van mijn professie. Momenteel ben ik samen met mijn vrouw Hoofd Kinderwerk binnen de Vrije Baptisten Gemeente Ichtus in Wierden. Op het eerste gezicht zou je kunnen denken: “Waarvoor heb je dan een opleiding nodig?”. Het kinderwerk bij onze gemeente bestaat uit >150 kinderen en ongeveer 120 vrijwilligers. Dit, in combinatie met een snel groeiende gemeente, stelt ons voor grote uitdagingen. Daar zijn professionals voor nodig: Mensen die weten hoe ze leiding moeten geven, kennis hebben van theologische vraagstukken en geestelijke ondersteuning kunnen geven wanneer het niet zo makkelijk gaat. Hier sluit de opleiding bij aan.

Als ik namelijk in een kernzin zou moeten vertellen wat Godsdienst Pastoraal Werk is, dan zou ik het als volgt stellen: De GPW’er is een professional die met zijn voeten in de modder staat, leiding kan geven, theologische kennis heeft en (als hulpverlener) klaar staat voor de ander.

 

Ik heb in het afgelopen blok ontdekt dat de opleiding niet is wat ik ervan verwachtte, het is zelfs veel beter dan ik van te voren kon hopen. Iedere lesdag ga ik enthousiast en voldaan naar huis. Terugkijkend op alles wat er is gebeurd in de afgelopen jaren zie ik dat alles op een bijzondere manier hier naar toe heeft gewerkt. Ik heb ontzettend veel dingen meegemaakt, zowel positief als negatief. Het zijn die dingen die mij gevormd hebben. Die mij kennis hebben gegeven, kennis die ik nu in de opleiding kan gebruiken.

 

“Zet mij aan het werk, laat mij lijden.
Gebruik mij in Uw dienst of zet mij apart voor U.
Laat mij vol zijn, laat mij leeg zijn.
Laat mij alles hebben, laat mij niets hebben.
Ik geef alles uit vrije wil en van harte over aan U,
doe ermee wat U wilt.”

 

Dit is ook mijn gebed. Ik weet niet wat er in de toekomst verborgen ligt, maar ik weet wel dat mijn Hemelse Vader alle dingen op een bijzondere wijze leidt. Ik wil iedere dag weer leren om mijzelf meer en meer over te geven. Niet blind te staren op datgene wat ik voor ogen heb, maar leren om te zien wat God voor ogen heeft.

Wil je meer informatie over de opleiding? Kijk dan eens op de website van de CHE

[1] Bron: Peper & zout – J. John en Mark Stibbe

%d bloggers liken dit: